Lezingen door Marina in het seizoen 2022 -2023

Gustave Klimt. Van Gogh Museum Amsterdam, 7 oktober t/m 8 januari 2023

Gustave Klimt, Adele Bloch 1907


De wegens Corona tweemaal uitgestelde tentoonstelling over Gustav Klimt is dit najaar eindelijk in het Van Gogh Museum te zien. Misschien heeft u zich inmiddels laten verleiden tot een bezoek aan de met muzikale effecten opgeleukte ‘immersieve’ tentoonstelling Gustav Klimt: Goud en Kleurrijk in het digitale museum Fabrique des Lumières. In deze op de totaalervaring gerichte presentatie wordt de bezoeker helemaal ondergedompeld, maar er is geen verband met de tentoonstelling.

Wanneer u mijn lezing bijwoont kunt u op traditionele wijze via oog en oor genieten van de kleurrijke werken van Gustave Klimt (1862-1918) en belangrijker nog kennisnemen van verhaal achter zijn werk. Tijdens het fin de siècle, de tijd van de Jugendstil, Art Nouveau en Wiener Secession, zette hij met zijn gekunstelde decoratieve stijl de toon. Zijn afbeeldingen van verleidelijke door fantasierijke, vegetatieve ornamenten omgeven vrouwen voorzag hij letterlijk en figuurlijk van een gouden randje! De tentoonstelling laat invloeden zien van Monet, Van Gogh en Matisse en werpt licht op de invloed die Klimt op zijn beurt uitoefende op Whistler, Toorop en Rodin. 

Lezingen bij Gustave Klimt in het Van Gogh Museum:
Woensdagochtend 19 oktober 10.00 uur, Cultuurhoek Driebergen.
Donderdagavond  20 oktober 20.00 uur & vrijdagochtend 4 november 10.00 uur, Oosterkerk, Zeist

Manhattan Masters. Kunstschatten uit New York. Van 22 september tot en met 15 januari in het Mauritshuis.

Rembrandt zelfportret 1658, the Frick collection NY

Het Mauritshuis sluit haar jubileumjaar af met een unieke tentoonstelling van topstukken uit New York. Bij hoge uitzondering leent de The Frick Collection een deel van haar Europese collectie uit. Ruim honderd jaar geleden vond een ware exodus plaats van Hollandse en Engelse schilderijen naar Amerika. Deze werken vonden een plek in de stadspaleizen van de nouveau riches, die in de HBO serie The Gilded Age zo treffend geportretteerd worden. De collectie werd bijeengebracht door de legendarische staalmagnaat Henry Clay Frick (1849-1919). Van eenvoudige komaf werd hij de verpersoonlijking van the American dream! Onder de topwerken bevindt zich het beroemde Zelfportret van Rembrandt uit 1658, zijn Poolse Ruiter (1655), zijn portret van Nicolaas Ruts uit 1631 en Johannes Vermeers Dame en dienstbode uit 1666.

De collectie bevat ook portretten van Fricks favoriete kunstenaars Gainsborough en Reynolds. Een onbetwist hoogtepunt is Ingres betoverende portret van de Comtesse d’Haussonville.

Van 1 tot en met 30 november is Rembrandts Vaandeldrager eveneens te zien in het Mauritshuis.

Lezingen bij Manhattan Masters in het Mauritshuis:
Woensdagochtend 16 november, 10.00 uur Cultuurhoek, Driebergen
Vrijdagochtend  18 november, 10.00 uur  Oosterkerk, Zeist

Pompeï. Drents Museum, Assen. Naar verwacht van 13 november t/m 5 maart

Pompeï Fresco

Na eerdere spraakmakende archeologische tentoonstellingen presenteert het Drents Museum dit najaar een bijzondere expositie over Pompeï, de stad die in 79 n. Chr. door een uitbarsting van de Vesuvius werd vernietigd. Rond het midden van de achttiende eeuw kwamen resten van de onder as en puin bedolven stad weer aan het licht. En daar vlakbij ontdekten archeologen nòg een spectaculaire, maar minder toegankelijke stad: Herculaneum, die schuilging onder een dikke laag gestolde lava. Onder de koning van Napels, Karel de Bourbon, werd een aanvang gemaakt met opgravingen. De ontdekte marmeren beelden en schilderingen veroorzaakten een hernieuwde belangstelling voor de klassieke oudheid en resulteerden in een daarop geïnspireerde kunststroming: het neo-classicisme.

Het Drents Museum vertelt het dramatische verhaal van de laatste uren van de inwoners van deze steden. In het Archeologisch Museum van Napels zie je ontroerende afgietsels van de slachtoffers, die verstikt door vulkanische gassen, solitair ineengedoken of in elkaars armen, hun laatste bange momenten beleefden. Wie waren zij en hoe leefden deze mensen voordat de vulkaan uitbarstte en gehoor gevend aan het denkbeeldige commando freeze, voor altijd in een laatst aangenomen houding versteenden? Aan de hand van unieke topstukken uit Italiaanse collecties, wordt leven en werk van de Romeinen uit die tijd verteld.

Lezingen bij Pompei en Herculaneum in het Drents Museum:
Donderdagavond     8 december 20.00 uur Oosterkerk, Zeist.
Woensdagochtend 14 december 10.00 uur Cultuurhoek, Driebergen

Johannes Vermeer – Rijksmuseum Amsterdam 10 februari t/m 11 juni 2023

Het melkmeisje, Johannes Vermeer, ca. 1660

In samenwerking met het Mauritshuis presenteert het Rijksmuseum van 10 februari tot 11 juni een unieke overzichtstentoonstelling gewijd aan Johannes Vermeer (1632-1675). Naast werk uit Nederlands kunstbezit, zijn buitenlandse bruiklenen te zien, zoals de Geograaf uit Frankfurt en de Schrijvende vrouw met dienstbode uit Dublin.

Met het eigen Melkmeisje, het Straatje en het Meisje met de Parel uit het Mauritshuis, is deze expositie de grootste Vermeer tentoonstelling ooit. Vermeers oeuvre, dat slechts 35 werken telt, is de perfecte illustratie van het gezegde …’niet het vele is goed, doch het goede is veel’…  

Lezingen bij de grote Vermeer tentoonstelling in het Rijksmuseum:
Donderdagavond    23 februari, 20.00 uur Oosterkerk,  Zeist
Woensdagochtend   8 maart, 10.00 uur  Cultuurhoek, Driebergen

Castellum Hoge Woerd, permanent, De Meern

Castellum Hoge Woerd, De Meern

Tijdens een opgraving in een boomgaard in de Meern had ik als archeologiestudent in de winter van 1982 -en de begeleidende archeologen evenmin- nooit kunnen denken dat veertig jaar later op die plek een museum zou verrijzen. Ondergebracht in (de vorm van) het hier ontdekte Romeinse grensfort, waarvan tijdens latere opgravingen voor de aanleg van de Vinexwijk Leidsche Rijn, de sporen zichtbaar werden. In deze lezing neem ik u mee terug in de tijd. In het zogenoemde Castellum, dat deel uitmaakte van de Limes, een keten van verdedigingsforten aan de noordgrens van het Romeinse Rijk, was het een en al bedrijvigheid. Op het geringe oppervlak van anderhalf voetbalveld was een militaire eenheid van 480 man -een Cohort- gelegerd. Dat gold ook voor het daarbuiten gelegen kampdorp -de vicus- waar gezinsleden van de soldaten, neringdoenden, handelaren en herbergiers woonden.

Laat u in deze lezing meenemen naar het verre verleden èn het heden, want in Museum het Castellum is het nog steeds een en al bedrijvigheid!

Lezingen over het Castellum in de Meern:
Woensdagochtend 19 april, 10.00 uur Cultuurhoek, Driebergen
Donderdagavond   20 april, 20.00 uur Oosterkerk,    Zeist