Over Marina Marijnen

Even kennismaken 

Na een ‘vorig leven’ als directiesecretaresse ging in de jaren ’80 een lang gekoesterde wens in vervulling. Studeren! Als kind had ik op de hei bij Hilversum weleens potscherven gevonden. Volgens mijn moeder waren ze van het mysterieuze klokbekervolk. Deze vondsten legden de kiem voor mijn belangstelling voor oudheidkunde. Ik wilde graag archeoloog worden. Voor toelating tot de ‘kopstudie’ archeologie was een kandidaats kunstgeschiedenis nodig. De universiteit van Utrecht was een logische keuze, want daar bevond zich toen ook nog een Archeologische faculteit.

In die dagen was studeren nog makkelijk te combineren met een job als zomerstewardess bij de KLM, een leerzaam hoofdstuk in mijn leven waar ik met veel plezier op terug kijk.

Na een opgravingsstage in de provinciaal Romeinse bodem van de Meern, moest ik een afstudeerrichting kiezen. Op de gunstige ontwikkelingen voor archeologen in Nederland (denk aan Leidsche Rijn) was toen totaal geen zicht. En zo studeerde ik in 1985 af als kunsthistoricus met bijvak archeologie. Gelijktijdig behaalde ik aan het Pedagogisch Didactisch Instituut in Utrecht mijn eerstegraads lesbevoegdheid. Een goede basis voor het schrijven en het geven van lezingen over actuele kunsthistorische- en archeologische onderwerpen, waarover u op deze site kunt lezen.

Als freelancer publiceerde ik in Dagblad Trouw, het Nederlands Dagblad, Geschiedenis Magazine, lokale bladen en Cultoura, het reismagazine van Academische Reizen. Voor deze stichting begeleide ik een reis naar Florence en dagvullende excursies naar tentoonstellingen zoals de Late Rembrandt in het Rijksmuseum, Turner in de Fundatie in Zwolle en Jheronimus Bosch in Den Bosch door de jaren heen gevolgd door veel andere belangwekkende tentoonstellingen. Daarnaast heb ik 34 jaar rondleidingen in het Catharijne Convent in Utrecht gegeven. Voor de Kunstkring Doorn tenslotte ben ik als bestuurslid actief als programma-commissaris.

Gedurende het culturele seizoen geef ik vrijwel elke maand een nieuwe lezing over actuele tentoonstellingen, waarover ik tevens uitgebreide besprekingen publiceer. Beide hebben als doel u voor te bereiden op uw museumbezoek.  Aan het begin van het nieuwe culturele seizoen geef ik in mijn rubriek Museumtips eveneens korte impressies van hetgeen er in museumland te beleven is. Met deze (voor)kennis beleeft u meer plezier van de tentoonstelling!       

Wilt u een lezing of rondleiding voor een eigen groep, bijvoorbeeld ter gelegenheid van een feestelijke gebeurtenis, een uitstapje of voor een maandelijkse kunst- of museumclub dan doe ik dat met veel plezier. Wilt u mij mailen dan kan dat met het contactformulier.