Over Marina Marijnen

Even kennismaken 

Na een ‘vorig leven’ als directiesecretaresse ging een lang gekoesterde wens in vervulling. Als kind vond ik op de hei bij Hilversum weleens potscherven, die volgens mijn moeder van het klokbekervolk waren geweest. Hiermee legde ik de kiem voor een leven lang belangstelling voor oudheidkunde. Voor toelating tot de ‘kopstudie’ archeologie was een kandidaats kunstgeschiedenis nodig waarvoor ik in Utrecht ging studeren.

In die dagen was studeren nog makkelijk te combineren met een job als zomerstewardess bij de KLM, een hoofdstuk in mijn leven waar ik met veel plezier op terug kijk!

Na een opgraving-stage in de provinciaal Romeinse bodem van de Meern, mocht ik een afstudeerrichting kiezen. Op de gunstige ontwikkelingen voor archeologen in Nederland (denk aan Leidsche Rijn) was toen totaal geen zicht. En zo studeerde ik in 1985 af als kunsthistoricus met bijvak archeologie. Gelijktijdig behaalde ik aan het Pedagogisch Didactisch Instituut in Utrecht mijn eerstegraads lesbevoegdheid. Een goede basis voor het schrijven en het geven van lezingen over actuele kunsthistorische- en archeologische onderwerpen, waarover u op deze site kunt lezen.

Als freelancer publiceerde ik in Dagblad Trouw, het Nederlands Dagblad, Geschiedenis Magazine, lokale bladen en Cultoura, het reismagazine van Academische Reizen. Voor deze stichting begeleide ik een reis naar Florence en dag-vullende excursies naar tentoonstellingen zoals de Late Rembrandt in het Rijksmuseum, Turner in de Fundatie in Zwolle en Jheronimus Bosch in Den Bosch. Op 31 januari 2018 staat op het programma een ‘Haarlemdag’ rond de tentoonstelling Humor in de Gouden Eeuw; de kunst van het lachen in het Frans Halsmuseum.

Gedurende het culturele seizoen geef ik vrijwel elke maand een nieuwe lezing en daaraan gekoppeld een meer (soms iets minder) diepgaande bespreking met als doel om u, de lezer, voor te bereiden op uw bezoek aan het museum. Het is mijn overtuiging dat u met deze kennis meer plezier heeft van de tentoonstelling. Daarnaast geef ik al 30 jaar rondleidingen in het Catharijneconvent in Utrecht en ben ik actief als programma-commissaris voor de Kunstkring Doorn.

Wilt u een lezing of rondleiding voor een eigen groep, bijvoorbeeld ter gelegenheid van een feestelijke gebeurtenis, een uitstapje of voor een maandelijkse kunst- of museumclub dan doe ik dat met veel plezier.

Wilt u mij mailen dan kan dat met het contactformulier.