Welkom

Beste Lezer,
Er zijn weer veel nieuwe tentoonstellingen die om aandacht vragen. Zoals de kleur- en geurrijke tentoonstelling Middeleeuwse Tuinen die tot en met 1 september te zien is in het Rijksmuseum van Oudheden. Met de prachtige kalenderbladen en bloemrijke middeleeuwse miniaturen zou je deze expositie wellicht eerder in Museum Catharijneconvent verwachten. Uit dit museum is een 16e eeuws paneel met Maria in een omsloten tuin te zien: een hortus conclusus, waarmee haar maagdelijkheid wordt gesymboliseerd.

Toch is de tentoonstelling Middeleeuwse tuinen: aardse paradijzen in oost en west in het RMO op zijn plaats. De bezoeker ziet opgegraven middeleeuws tuingereedschap en een milieuvriendelijk  bestrijdings-middel tegen één van de vele plagen van de (moes)tuin: een speciale kruik om (woel)muizen te vangen. De tentoonstelling met westers-christelijke en oosters-islamitische tuinen laat behalve hetgeen daar aan tastbare zaken groeide en bloeide ook afbeeldingen zien van Middeleeuwse tuinen als decor voor religieuze en amoureuze ontmoetingen… Binnenkort leest u hier meer over op deze site.

In Museum Catharijneconvent krijgt de bezoeker met kerkschatten uit Münster tot en met 10 juni een schitterende indruk van een Middeleeuwse schatkamer. Een betere locatie voor deze expositie is nauwelijks denkbaar, want ook in de Utrechtse Domkerk werden soortgelijke schatten bewaard. Eind 16e eeuw verdween al het edelmetaal helaas in de smeltoven.                                                           Beschrijvingen in de archieven van het Utrechtse domkapittel geven samen met bewaard gebleven objecten uit Münster een idee van de verdwenen Utrechtse Domschat, waarvan alleen de zogenoemde hamer van Sint Maarten en twee middeleeuwse codices bewaard zijn. Bij de aanblik van de kostbaarheden begrijp je de kritiek van mannen zoals de Franse abt Bernardus van Clairvaux (12e eeuw). Het geld uitgegeven aan deze kostbaarheden had beter aan de armen besteed kunnen worden!  Op deze kritiek hadden de prelaten van de kerk één allesomvattend weerwoord:

 … Deo optimo maximo… voor God is niets groot genoeg! 

Andres Serrano Madonna and Child

Tot en met 16 juni kunt u in Rijksmuseum Twenthe de tentoonstelling de Naakte Waarheid zien. Een reis door de wereld van het deels ontklede menselijk lichaam. Met laat-middeleeuwse religieuze stukken van Jezus aan het kruis en vroegchristelijke martelaren. De trouwe bezoeker van Museum Catharijneconvent ontmoet ook hier verschillende bekenden, zoals de Man van Smarten door Geertgen tot Sint Jans en de sculptuur Christus op de Koude Steen welke in Enschede getoond worden in combinatie met eigentijds niet zelden indringend werk. Zoals de embryonaal ogende Madonna and Child  uit de late 20e eeuw; een foto op plexiglas, die Andres Serrano om mij onverklaarbare redenen besprenkelde met urine. Een lichaamsvocht dat hem, getuige een andere foto in de opstelling, A History of Sex uit 1996, bijzonder fascineerde. Interessant zijn ook de vele hedendaagse beelden en verbeeldingen van het menselijk naakt. Nu eens in ontroerende, dan weer fascinerende en soms ook provocerende gedaanten.

Rembrandt, Isaaäk en Rebekka bekend als de Joodse Bruid, 1665 RM Amsterdam

Het zal u vast niet ontgaan zijn: het Rembrandt-jaar, waarin de 350ste sterfdag van onze nationale held wordt herdacht, is met de tentoonstelling Alle Rembrandts in het Rijks Museum, nu echt in volle gang.  Alle fases van zijn artistieke ontwikkeling worden op thematische wijze gepresenteerd  met werk uit de eigen collectie van het Rijks. Ook tekeningen en etsen. Van glad gepenseelde drukbevolkte bijbelse- en historische taferelen tot verstilde voorstellingen als de Joodse Bruid, waarin Rembrandt op slechts twee personen inzoomt. Mijn impressie van de tentoonstelling kunt u hier lezen.  Tot en met 10 juni 2019.

David Hockney “Woldgate Vista, 27 July 2005” © David Hockney
Photo Credit: Richard Schmidt

Ook kunt u nog de tentoonstelling over David Hockney en zijn inspirator bezoeken in het Van Gogh Museum. Groot(s) werk door de schilder gemaakt in Yorkshire Engeland en geëxposeerd in samenhang met werk van Vincent van Gogh. Beide kunstenaars werden diep geïnspireerd door de natuur. Tot en met 26 mei te zien. Leest u mijn impressie van deze tentoonstelling.

Ook al zijn tentoonstellingen afgelopen u kunt hierover vaak nog een artikel over vinden op mijn site. Ik wens u veel leesplezier en kijkplezier op mijn website.

Marina