Oosterkerk lezingen 2018 – 2019

De actuele onderwerpen vindt u op deze pagina. De data die genoemd worden hebben betrekking op de lezing over het betreffende onderwerp die wordt gegeven in de  Oosterkerk in Zeist (ingang Laantje Zonder Eind).

U kunt inschrijven met het inschrijfformulier.

U kunt Marina ook vragen om een presentatie over deze onderwerpen te geven bij gelegenheid van een ontvangst of bijvoorbeeld voor uw vereniging.


Louvre Abu Dhabi,   lezingen op vrijdagmorgen 21 september om 10.00 uur en op donderdagavond 27 september om 20.00 uur.

Wie in de vorige eeuw zou hebben gezegd: over 50 jaar kun je schaatsen en skiën in de woestijn, zou zeker voor gek verklaard zijn. Datzelfde geldt voor degene die zou hebben voorspeld dat in diezelfde woestijn ooit schilderijen van Leonardo da Vinci zouden hangen. Toch heeft die gek gelijk gekregen!
Dankzij de vondst en exploitatie van olie is het onbeduidende vissersplaatsje Abu Dhabi uitgegroeid tot een moderne wereldstad met sinds 2017 een hypermodern bouwwerk van postmoderne allure. Het Louvre Abu Dhabi. In een grote ontvangsthal begint de bezoeker aan een fascinerende reis door de tijd met kunst- en gebruiksvoorwerpen uit alle windstreken die naast elkaar worden gepresenteerd. Verrassend om de synchroniciteit te zien in de vervaardiging van vuistbijlen, dodenmaskers en godinnen van all over the globe.


Ik, Maria van Gelre, Valkhof Nijmegen, lezingen op donderdagavond 18 oktober om 20.00 uur en vrijdagmorgen 2 november om 10.00 uur.                                            

Van 13 oktober tot en met 6 januari de tentoonstelling: Ik, Maria van Gelre, rondom haar uitzonderlijk rijk verluchte gebedenboek. Heel bijzonder, want normaliter kunnen slechts twee pagina’s van een boek gelijktijdig getoond worden. Daar de geïllumineerde bladen van dit devotieboek uit de band zijn genomen, kan daarvan een selectie worden getoond. Behalve een verluchte kalender bevat het werk zo’n 100 miniaturen en interessante drôlerieën in de marge. De gebeden -enkele werden voor haar persoonlijk geschreven-  getuigen van een hoog ontwikkelde letterkundige en devotionele cultuur. Dat geldt ook voor de miniaturen, waarin invloeden aanwijsbaar zijn van de gebroeders van Limburg. Uit multidisciplinair onderzoek komt Maria van Gelre als een welhaast moderne, zelfbewuste vorstin uit de verf: ‘de Maxima van de 15e eeuw’… 


Frans Hals en de Modernen,  Frans Halsmuseum, Haarlem, lezingen op donderdagavond  22 november  om 20.00 uur en op  vrijdagmorgen 30 november om 10.00 uur. 

Na de succesvolle expositie: Frans Hals, oog in oog met Rembrandt, Rubens en Titiaan in 2013, waarin werd teruggekeken op het werk van grote meesters uit het verleden, richt het Frans Hals museum dit najaar de blik richting 19e en 20e eeuw. Van 13 oktober tot en met 10 februari is de lang verwachte tentoonstelling Frans Hals en de Modernen te zien. Zijn ‘ruwe’ schetsmatige stijl werd in zijn eigen tijd zeer gewaardeerd. Met zijn meesterlijke toets wist Hals een grote mate van levensechtheid in zijn portretten te bereiken, of liever: te suggereren. Het oog van de beschouwer maakt het beeld af, waardoor de geportretteerde nog levendiger lijkt. Na zijn dood raakte Frans Hals in de vergetelheid om pas in de 19de eeuw te worden herontdekt door  laat 19de eeuwse impressionisten en expressionisten als Edouard Manet, Max Liebermann, John Singer Sargent en Vincent van Gogh. Hoe Frans Hals hen heeft geïnspireerd is in deze tentoonstelling te zien.


Caravaggio en Navolgers in het Centraal Museum Utrecht, lezingen op donderdagavond 7 februari  om 20.00 uur en op vrijdagmorgen 22 februari om 10.00 uur ( lezing 1 februari is vervallen)

Het Van Gogh Museum presenteerde Caravaggio’s  werk 12 jaar geleden broederlijk naast dat van Rembrandt Harmensz van Rijn (1606-1669). In de Utrechtse expositie die plaats zal vinden van 15 december t/m 24 maart, dreigde Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610) zoals hij voluit heet te schitteren door afwezigheid maar enige tijd geleden werd bekend dat Caravaggio’s Graflegging  uit de Vaticaanse collectie naar Utrecht zou komen. Tot en met 15 januari wordt dit werk getoond naast de hierop geïnspireerde versie van Dirck van Baburen. In de tentoonstelling staan drie jonge Utrechtse kunstenaars die in de vroege 17e eeuw naar Rome reisden centraal. De expositie laat zien hoe zij Caravaggio’s invloed verwerkten en doorgaven aan thuisblijvers zoals Rembrandt.  Behalve Gerard van Honthorst, Dirck van Baburen en Hendrick Terbrugghen zijn ook Italiaanse en Franse navolgers vertegenwoordigd. Vanaf half januari komt er een nóg een authentiek werk van de Italiaanse barok-meester naar Utrecht; een tondo met de kop van de Medusa.

 


Rembrandtjaar in het  Rijksmuseum, lezingen op vrijdagmorgen 22 maart om 10.00 uur en op donderdagavond  28 maart om 20.00 uur.

Ter gelegenheid van zijn 350ste sterfdag zet het Rijkmuseum Rembrandt vanaf 15 februari 2019 tot en met 10 juni in de schijnwerper! En dat is niet moeilijk, want het museum bezit de grootste collectie met werken van Rembrandt. In 2015 presenteerde het Rijks de succesvolle tentoonstelling De Late Rembrandt, waarin zijn rijpe, diep doorvoelde werk te zien was. In deze jubileumtentoonstelling worden alle fases uit Rembrandts loopbaan op thematische wijze gepresenteerd. Van glad gepenseelde drukbevolkte composities, denk aan grootse bijbelse en historische taferelen, tot verstilde voorstellingen bijvoorbeeld de Joodse Bruid, waarin Rembrandt op slechts twee personen inzoomt.