Lezingen 2018-2019 op woensdagmorgen 10 uur in de nieuwe CultuurHoek te Driebergen

26  september   Louvre Abu Dhabi

31  oktober       Ik, van Maria van Gelre, Valkhof Nijmegen

21  november   Frans Hals en de Moderne kunst,  Frans Hals Museum

13  februari      Caravaggio en Navolgers, Centraal Museum Utrecht

27 maart         Rembrandt, bij jubileumtentoonstelling in het Rijksmuseum

Inschrijven via het inschrijfformulier s.v.p

CultuurHoek Driebergen, Vereniging de CultuurHoek Engweg 14,
3972 JH Driebergen-Rijsenburg


Louvre Abu Dhabi,   lezing op woensdagmorgen 26 september 10 uur in CultuurHoek Driebergen

Wie in de vorige eeuw zou hebben gezegd: over 50 jaar kun je schaatsen en skiën in de woestijn, zou zeker voor gek verklaard zijn. Datzelfde geldt voor degene die zou hebben voorspeld dat in diezelfde woestijn ooit schilderijen van Leonardo da Vinci zouden hangen. Toch heeft die gek gelijk gekregen!
Dankzij de vondst en exploitatie van olie is het onbeduidende vissersplaatsje Abu Dhabi uitgegroeid tot een moderne wereldstad met sinds 2017 een hypermodern bouwwerk van postmoderne allure. Het Louvre Abu Dhabi. In een grote ontvangsthal begint de bezoeker aan een fascinerende reis door de tijd met kunst- en gebruiksvoorwerpen uit alle windstreken die naast elkaar worden gepresenteerd. Verrassend om de synchroniciteit te zien in de vervaardiging van vuistbijlen, dodenmaskers en godinnen van all over the globe.


Ik, Maria van Gelre, Valkhof Nijmegen, lezing op woensdagmorgen 31 oktober 10 uur in CultuurHoek Driebergen                                          

Van 13 oktober tot en met 6 januari de tentoonstelling: Ik, Maria van Gelre, rondom haar uitzonderlijk rijk verluchte gebedenboek. Heel bijzonder, want normaliter kunnen slechts twee pagina’s van een boek gelijktijdig getoond worden. Daar de geïllumineerde bladen van dit devotieboek uit de band zijn genomen, kan daarvan een selectie worden getoond. Behalve een verluchte kalender bevat het werk zo’n 100 miniaturen en interessante drôlerieën in de marge. De gebeden -enkele werden voor haar persoonlijk geschreven-  getuigen van een hoog ontwikkelde letterkundige en devotionele cultuur. Dat geldt ook voor de miniaturen, waarin invloeden aanwijsbaar zijn van de gebroeders van Limburg. Uit multidisciplinair onderzoek komt Maria van Gelre als een welhaast moderne, zelfbewuste vorstin uit de verf: ‘de Maxima van de 15e eeuw’… 


Frans Hals en de Modernen,  Frans Halsmuseum, Haarlem, lezing op woensdagmorgen 21 november 10 uur in CultuurHoek Driebergen

Na de succesvolle expositie: Frans Hals, oog in oog met Rembrandt, Rubens en Titiaan in 2013, waarin werd teruggekeken op het werk van grote meesters uit het verleden, richt het Frans Hals museum dit najaar de blik richting 19e en 20e eeuw. Van 13 oktober tot en met 10 februari is de lang verwachte tentoonstelling Frans Hals en de Modernen te zien. Zijn ‘ruwe’ schetsmatige stijl werd in zijn eigen tijd zeer gewaardeerd. Met zijn meesterlijke toets wist Hals een grote mate van levensechtheid in zijn portretten te bereiken, of liever: te suggereren. Het oog van de beschouwer maakt het beeld af, waardoor de geportretteerde nog levendiger lijkt. Na zijn dood raakte Frans Hals in de vergetelheid om pas in de 19de eeuw te worden herontdekt door  laat 19de eeuwse impressionisten en expressionisten als Edouard Manet, Max Liebermann, John Singer Sargent en Vincent van Gogh. Hoe Frans Hals hen heeft geïnspireerd is in deze tentoonstelling te zien.


Caravaggio en Navolgers,  Centraal Museum Utrecht, lezing op woensdagmorgen 13 februari om 10 uur in CultuurHoek Driebergen

Het Van Gogh Museum presenteerde Caravaggio’s  werk 12 jaar geleden broederlijk naast dat van Rembrandt Harmensz van Rijn (1606-1669). In de Utrechtse expositie die plaats zal vinden van 15 december t/m 24 maart, zal Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610) zoals hij voluit heet echter schitteren door afwezigheid. Een deel van zijn schilderijen hangt nog in de kerken waarvoor ze gemaakt zijn en andere werken zijn te kostbaar om uit te lenen. Zijn realistische, directe stijl en zijn dramatische licht-donker effecten werden door kunstenaars als Gerard van Honthorst, Dirck van Baburen en Hendrick Terbrugghen in Italië bestudeerd en mee naar huis genomen. De prachtige schilderijen van deze Caravaggisten zijn straks in Utrecht te zien


Rembrandtjaar in het  Rijksmuseum, Amsterdam lezing op woensdagmorgen 27 maart 10 uur in CultuurHoek Driebergen              

Ter gelegenheid van zijn 350ste sterfdag zet het Rijkmuseum Rembrandt vanaf 15 februari 2019 tot en met 10 juni in de schijnwerper! En dat is niet moeilijk, want het museum bezit de grootste collectie met werken van Rembrandt. In 2015 presenteerde het Rijks de succesvolle tentoonstelling De Late Rembrandt, waarin zijn rijpe, diep doorvoelde werk te zien was. In deze jubileumtentoonstelling worden alle fases uit Rembrandts loopbaan op thematische wijze gepresenteerd. Van glad gepenseelde drukbevolkte composities, denk aan grootse bijbelse en historische taferelen, tot verstilde voorstellingen bijvoorbeeld de Joodse Bruid, waarin Rembrandt op slechts twee personen inzoomt.